bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wersje archiwalne: Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania j

Wersja z dnia: 24.09.2018
Powód wprowadzenia zmian: dodanie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Wersja z dnia: 17.09.2018
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie pliku Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Wersja z dnia: 08.08.2018
Powód wprowadzenia zmian: Informacja z otwarcia ofert przetargowych

Wersja z dnia: 06.08.2018
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie o zamówieniu Jednolity Europejski Dokument Zamówienia Jednolity Europejski Dokument Zamówienia - .PDF Jednolity Europejski Dokument Zamówienia - .XML Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Załączniki do SIWZ (Wykazy ulic, Rozporządzenie MŚ) zał.1a_wykaz ulic zał.1b_wykaz ulic zał. nr 2 do SIWZ (Rozporządzenie MŚ) Mapa (Obszary) Mapa (Rejony)

Wersja z dnia: 06.08.2018
Powód wprowadzenia zmian: Poprawki w tytule

Wersja z dnia: 06.08.2018
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie o zamówieniu