bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wersje archiwalne: Wykonanie wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego

Wersja z dnia: 20.04.2015
Powód wprowadzenia zmian: dodanie informacji: unieważnienie postępowania przetargowego

Wersja z dnia: 15.04.2015
Powód wprowadzenia zmian: dodanie modyfikacji treści SIWZ III

Wersja z dnia: 08.04.2015
Powód wprowadzenia zmian: dodanie wyjaśnienia treści SIWZ oraz modyfikacji zał. nr 1 SIWZ

Wersja z dnia: 03.04.2015
Powód wprowadzenia zmian: dodanie ogłoszenia o zmianie ogłoszenia

Wersja z dnia: 24.03.2015
Powód wprowadzenia zmian: dodanie dokumentów: treść zapytania wykonawcy, modyfikacja treści SIWZ, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wersja z dnia: 19.03.2015
Powód wprowadzenia zmian: dodanie dokumentów: ogłoszenie o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia