bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wersje archiwalne: Wykonanie wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego

Wersja z dnia: 23.07.2015
Powód wprowadzenia zmian: dodanie unieważnienia postępowania przetargowego

Wersja z dnia: 15.06.2015
Powód wprowadzenia zmian: dodanie zawiadomienie o unieważnienie czynności unieważnienia postępowania

Wersja z dnia: 26.05.2015
Powód wprowadzenia zmian: dodanie unieważnienia postępowania przetargowego

Wersja z dnia: 22.05.2015
Powód wprowadzenia zmian: dodanie wyjaśnienie treści SIWZ

Wersja z dnia: 19.05.2015
Powód wprowadzenia zmian: dodanie dokumentu: ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wersja z dnia: 05.05.2015
Powód wprowadzenia zmian: dodanie modyfikacji treści SIWZ, zmodyfikowana specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszenia o zmianie ogłoszenia

Wersja z dnia: 30.04.2015
Powód wprowadzenia zmian: dodanie ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia