bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Przyjmowanie stron

 W Miejskim Przedsiębiorstwie Oczyszczania Spółka z o.o. w Krakowie sprawy są przyjmowane i załatwiane zgodnie z obowiązującą Instrukcją Kancelaryjną. Korespondencja jest rejestrowana przez Sekretariat Zarządu, następnie dekretowana przez Zarząd Spółki do właściwych komórek organizacyjnych.

Godziny pracy Spółki oraz terminy i sposób obsługi interesantów:
Zarząd Spółki:
od poniedziałku do piątku, w godz. 7.00 - 15.00

Wydział Podatków i Opłat ds. księgowości opłaty za gospodarowanie odpadami:
poniedziałek piątek 7.00 - 15.00

Kasa czynna w godzinach:
poniedziałek piątek 7.10 - 14.45

Terminy załatwienia spraw:
Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od daty wpłynięcia wniosku do Spółki. W razie nie załatwienia sprawy w tym terminie stosuje się przepisy art. 36-38 kpa.Opublikował: Redakcja BIP
Publikacja dnia: 06.03.2014
Podpisał: Ewa Pióro
Dokument z dnia: 06.03.2014
Dokument oglądany razy: 3 436