bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Najem trzech samochodów dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony wraz z kierowcą do transportu i dostawy pojemników na odpady komunalne na terenie Gminy Miejskiej Kraków z podziałem na 3 zadania” – nr sprawy TZ/EG/1/2019

Ogłoszenie o zamówieniu

501652-N-2019

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

SIWZ_TZ_EG_1_2019

Informacja z otwarcia ofert przetargowych 

Informacja z otwarcia ofert przetargowych

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (510038085-N-2019)

510038085-N-2019Opublikował: Redakcja BIP
Publikacja dnia: 27.02.2019
Podpisał: Beata Wolnik
Dokument z dnia: 09.01.2019
Dokument oglądany razy: 5 063