bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wykonanie i dostawę fabrycznie nowych pojemników plastikowych na odpady dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie z podziałem na 2 części – nr sprawy TZ/EG/4/2019

Ogłoszenie o zamówieniu:

2019-OJS036-080447-pl

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

SIWZ TZ_EG_4_2019

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD):

espd-request - xml

espd-request - pdf

Wyjaśnienie treści SIWZ:
Wyjaśnienie treści SIWZ

Informacja z otwarcia ofert:

Informacja z otwarcia ofert przetargowych

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

2019-OJS078-185861-plOpublikował: Redakcja BIP
Publikacja dnia: 19.04.2019
Podpisał: BEATA WOLNIK
Dokument z dnia: 20.02.2019
Dokument oglądany razy: 4 768