bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Podział organizacyjny Spółki

W strukturze organizacyjnej Spółki funkcjonują:


- pion Prezesa Zarządu - Dyrektora Generalnego
- pion Wiceprezesa Zarządu - Dyrektora Technicznego
- pion Wiceprezesa Zarządu - Dyrektora Eksploatacyjnego
- pion Wiceprezesa Zarządu - Dyrektora Finansowo - Handlowego
- komórki organizacyjne:

Biuro Zarządu
Dział Kadr, Płac i Ochrony Danych
Dział Organizacji i Kontroli
Radca prawny
Rzecznik prasowy
Dyrektor ds. Promocji
Zastępca Dyrektora Technicznego ds. Oczyszczania
Dyspozytornia Główna
Zakład Oczyszczania
Zastępca Dyrektora Technicznego ds. zamówień publicznych
Dział Zamówień publicznych
Stanowisko ds. obronności
Wydział Zaplecza Technicznego
Stanowisko ds. bhp i p.poż.
Dyrektor ds. Gospodarki Odpadami
Zastępca Dyrektora ds. Gospodarki Odpadami
Zakład Unieszkodliwiania i Kompostowania Odpadów
Dział Ewidencji Odpadów
Zakład Segregacji i Przetwarzanie Odpadów
Zakład Odpadów Wielkogabarytowych oraz Usług Dodatkowych
Zastępca Dyrektora ds. Nadzoru Systemu, Pełnomocnik ds. RODO
Główny Specjalista ds. Kontroli Systemu
Dział Kontroli Systemu Gospodarki Odpadami
Dział Analiz, Sprawozdawczości, Organizacji i Promocji
Główny Specjalista ds. Inwestycji i Rozwoju
Zastępca Dyrektora Finansowo-Handlowego, Zastępca Głównego Księgowego
Dział Księgowości
Dział Sprzedaży, Najmu Pojemników i Fakturowania
Dział Informatyki i Ochrony DanychOpublikował: Redakcja BIP
Publikacja dnia: 21.05.2019
Podpisał: Ewa Pióro
Dokument z dnia: 06.03.2014
Dokument oglądany razy: 4 991