bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wykonanie i dostawę dwóch sztuk fabrycznie nowych samochodów ciężarowych z urządzeniami HDS zasilanych CNG dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Spółka z o.o. w Krakowie – nr sprawy TZ/EG/3/2019

Ogłoszenie o zamówieniu

2019-OJS066-153720-pl

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

SIWZ_TZ_EG_3_2019

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

JEDZ

Wyjaśnienie oraz modyfikacja treści SIWZ

Wyjaśnienie oraz modyfikacja treści SIWZ

Informacja z otwarcia ofert przetargowych:

Informacja z otwarcia ofert przetargowych

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

2019-OJS108-262861-plOpublikował: Redakcja BIP
Publikacja dnia: 06.06.2019
Podpisał: BEATA WOLNIK
Dokument z dnia: 03.04.2019
Dokument oglądany razy: 3 264