bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zakup sprzętu komputerowego, sieciowego, systemów operacyjnych i baz danych – nr sprawy TZ/PF/2/2019

Ogłoszenie o zamówieniu

554811-N-2019

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

SIWZ_TZ_PF_2_2019

Informacja z otwarcia ofert przetargowych

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniaOpublikował: Redakcja BIP
Publikacja dnia: 02.07.2019
Podpisał: BEATA WOLNIK
Dokument z dnia: 31.05.2019
Dokument oglądany razy: 2 421