bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Usługa odbierania i transportu odpadów komunalnych pojazdami samowyładowczymi typu „wanna” z Centrum Ekologicznego Barycz przy ul. Krzemienieckiej 40 w Krakowie do ZTPO przy ul. Giedroycia 23 w Krakowie– nr sprawy TZ/EG/9/2020

Ogłoszenie o zamówieniu (2020-OJS127-310972-pl (1))

SIWZ - TZ.EG.9.2020

Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej

espd-request (PDF)

espd-request (XML)

Informacja z otwarcia ofert przetargowych

Zamawiający informuje, że do informacji z otwarcia ofert, z dnia 04.08.2020r., wkradła się oczywista omyłka pisarska polegając na zawarciu informacji, iż niniejsze postępowanie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 214 000 euro. Zamawiający informuje, że niniejsze postępowanie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 214 000 euro

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2020-OJS170-411962-pl)Opublikował: Redakcja BIP
Publikacja dnia: 02.09.2020
Podpisał: Beata Wolnik
Dokument z dnia: 03.07.2020
Dokument oglądany razy: 618