bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 14.09.2017, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: dodanie uwagi

Rozbudowa i automatyzacja linii technologicznej sortowni odpadów komunalnych Barycz w Krakowie

 Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

Zał. 1a do PFU

Zał. 1b do PHU

Zał. 2 do PHU

Zał. 3 do PHU

Zał. 4 do PHU

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)

Uwaga !!!
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o. informuje, iż na wniosek Wykonawcy:
- może zostać udostępniona (do wglądu) dokumentacja projektowa zakładu segregacji odpadów komunalnych selektywnie zbieranych Barycz
- istnieje możliwość przeprowadzenia obmiaru istniejącej instalacji.
Podczas ww. wizji Wykonawcy nie będą mogli zadawać zapytań dotyczących przedmiotu niniejszego zamówienia. Wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Wykonawcy mogą składać tylko i wyłącznie w trybie przewidzianym w ustawie Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164 ze zm.).

Wyjaśnienie treści SIWZ

Zmodyfikowany załącznik nr 3/ 3 do IDWOpublikował: Redakcja BIP
Publikacja dnia: 14.09.2017
Podpisał: Beata Wolnik
Dokument z dnia: 12.08.2017
Dokument oglądany razy: 1 027