Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie

Przedmiot działania

Do głównych zadań MPO Kraków Sp. z o.o. należy:

 • zarządzanie systemem odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w Krakowie,
 • utrzymanie czystości i porządku na drogach publicznych i wewnętrznych położonych na nieruchomościach będących własnością i pozostających we władaniu Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa oraz placach i terenach otwartych, w tym: odśnieżanie i usuwanie śliskości zimowej.
 • eksploatacja instalacji przetwarzania odpadów komunalnych i Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
 
Przedmiotem działalności MPO Kraków Sp. z o.o. wg rejestru sądowego zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności przede wszystkim jest:
 
 • PKD 84, 13, Z, kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania
 • PKD 38, 21, Z, obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
 • PKD 38, 31, Z, demontaż wyrobów zużytych
 • PKD 38, 32, Z, odzysk surowców z materiałów segregowanych
 • PKD 39, 00, Z, działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami
 • PKD 35, 11, Z, wytwarzanie energii elektrycznej
 • PKD 35, 21, Z, wytwarzanie paliw gazowych
 • PKD 81, 29, Z, pozostałe sprzątanie
 • PKD 47, 30, Z, sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw
 • PKD 02, 10, Z, gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych

Metadane

Data publikacji : 06.03.2014
Data modyfikacji : 30.08.2021
Podmiot udostępniający informację:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator BIP
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Odorczuk

Opcje strony

do góry