Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie

Podział organizacyjny Spółki

W strukturze organizacyjnej Spółki funkcjonują:

 

 • pion Prezesa Zarządu - Dyrektora Generalnego
 • pion Wiceprezesa Zarządu - Dyrektora Technicznego
 • pion Wiceprezesa Zarządu - Dyrektora Eksploatacyjnego
 • pion Wiceprezesa Zarządu - Dyrektora Finansowo - Handlowego
 • komórki organizacyjne:
  • Biuro Zarządu
  • Dział Kadr, Płac i Ochrony Danych
  • Dział Organizacji i Kontroli
  • Radca prawny
  • Rzecznik prasowy
  • Dyrektor ds. Promocji
  • Zastępca Dyrektora Technicznego ds. Oczyszczania
  • Dyspozytornia Główna
  • Zakład Oczyszczania
  • Zastępca Dyrektora Technicznego ds. zamówień publicznych
  • Dział Zamówień publicznych
  • Stanowisko ds. obronności
  • Wydział Zaplecza Technicznego
  • Stanowisko ds. bhp i p.poż.
  • Dyrektor ds. Gospodarki Odpadami
  • Zastępca Dyrektora ds. Gospodarki Odpadami
  • Zakład Unieszkodliwiania i Kompostowania Odpadów
  • Dział Ewidencji Odpadów
  • Zakład Segregacji i Przetwarzanie Odpadów
  • Zakład Odpadów Wielkogabarytowych oraz Usług Dodatkowych
  • Zastępca Dyrektora ds. Nadzoru Systemu, Pełnomocnik ds. RODO
  • Główny Specjalista ds. Kontroli Systemu
  • Dział Kontroli Systemu Gospodarki Odpadami
  • Dział Analiz, Sprawozdawczości, Organizacji i Promocji
  • Główny Specjalista ds. Inwestycji i Rozwoju
  • Zastępca Dyrektora Finansowo-Handlowego, Zastępca Głównego Księgowego
  • Dział Księgowości
  • Dział Sprzedaży, Najmu Pojemników i Fakturowania
  • Dział Informatyki i Ochrony Danych

Metadane

Data publikacji : 21.05.2019
Data modyfikacji : 30.08.2021
Podmiot udostępniający informację:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator BIP
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Odorczuk

Opcje strony

do góry