Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie

Przyjmowanie spraw

W Miejskim Przedsiębiorstwie Oczyszczania Spółka z o.o. w Krakowie sprawy są przyjmowane i załatwiane zgodnie z obowiązującą Instrukcją Kancelaryjną. Korespondencja jest rejestrowana przez Sekretariat Zarządu, następnie dekretowana przez Zarząd Spółki do właściwych komórek organizacyjnych.

Godziny pracy Spółki oraz terminy i sposób obsługi interesantów:

Zarząd Spółki:

  • od poniedziałku do piątku, w godz. 7:00 - 15:00

Wydział Podatków i Opłat ds. księgowości opłaty za gospodarowanie odpadami:

  • poniedziałek piątek 7:00 - 15:00

Kasa czynna w godzinach:

  • poniedziałek piątek 7:10 - 14:45

Terminy załatwienia spraw:

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od daty wpłynięcia wniosku do Spółki. W razie nie załatwienia sprawy w tym terminie stosuje się przepisy art. 36-38 kpa.

Metadane

Data publikacji : 06.03.2014
Data modyfikacji : 30.08.2021
Podmiot udostępniający informację:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator BIP
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Odorczuk

Opcje strony

do góry